TEST - FYZIKA

hydrostatika

 

1)   Válec na obrázku je naplněný vodou a je uzavřen pístem, na který působí tlaková síla. Jak velký tlak je v bodech K, L, M?

Největší tlak je v bodě K.
Největší tlak je v bodě L.
Největší tlak je v bodě M.
Tlak je v bodech K, L, M stejný.

2)   Nádoby na obrázku jsou naplněny do stejné výšky vodou. Tlak u dna nádoby je největší:

v nádobě I.
v nádobě II.
v nádobě III.
ve všech stejný

3)   V kterém zařízení se nevyužívá Pascalův zákon?
hydraulický lis
brzdy auta
řadící páka
hydraulický zvedák

4)   Tělesa z hliníku a oceli mají stejnou hmotnost. Obě tělesa ponoříme současně do vody.

Rovnováha se neporuší.
Hliníkové těleso stoupne.
Hliníkové těleso klesne.
Ocelové těleso stoupne.

5)   Tělesa z hliníku mají stejný objem. Změní se poloha vahadla, jestliže obě tělesa ponoříme současně do nádob, jak je znázorněno na obrázku?

Záleží na hloubce ponoření
Těleso ve vodě klesne.
Těleso v lihu klesne.
Vahadlo zůstane v nezměněné poloze.

6)   S použitím tabulek určete, co bude plovat v glycerolu.
asfalt
koks
celofán
plexisklo

7)   Na které těleso na obrázku působí největší vztlaková síla?

Na těleso I.
Na těleso II.
Na těleso III.
Na těleso IV.

8)   Na které těleso na předchozím obrázku působí největší gravitační síla?
Na těleso I.
Na těleso II.
Na těleso III.
Na těleso IV.