Up

Vlastnosti látek.

 

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Vyzkoušejte si:

Velmi dobře se elektrizuje např. pouťový balónek - třeba třením o svetr.

               

Třením o svetr se balónek zelektrizuje. Balónek a svetr se pak přitahují - jsou zelektrovány nesouhlasně. Dva zelektrované balónky se odpuzují - jsou zelektrovány souhlasně.

               

Zelektrovaný balónek přitahuje např. malé papírky - i když ty jsme neelektrovali. Tento jev si vysvětlíme až v 8. ročníku - nazývá se elektrostatická indukce. Podobně i zelektrovaná plastová lžička přitahuje úzký pramínek vody.

 

MAGNETICKÉ VLASTNOSTI

Udělejte si malý kompas:

    Nejdříve zmagnetizujte dvě velké jehly.

  • Jak?

  • Vezměte tyčový magnet za jeden pól a druhým pólem přejeďte po jehle od jednoho konce na druhý - opakujte stále ve stejném směru - podobně jako na obrázku Magnetování. Chvíli to trvá, ale jehla potom zůstane zmagnetovaná dlouho.

    Pak je přilepte vedle sebe na kruh vystřižený z tuhého papíru. Přesvědčte se, zda jste oba severní póly jehel umístily stejným směrem. Papírový kruh pohyblivě připevněte na další jehlu, jak to vidíte na obrázku. Dříve než si na kompasu vyznačíte sever a jih, musíte zjistit, které konce jehel ukazují na sever.

  obr. Magnetování

  obr. Kompas